Grundejerforeningen Klostermarken dækker et nyudstykket område nordøst for Ribe Centrum.
Ca. 150 husstande er med i foreningen.

Området er blevet udstykket i flere etaper. 1. etape i år 2000.

Bestyrelsen

Formand:
Claus Mikkelsen   
Tlf. 30298688

Medlem:
Mikkel Schmidt 
Tornums Alle 12
Tlf. 21625573
mesc@drengsted.dk

Medlem:
Henrik Abel
Krabbes Allé 7 
Tlf. 20687179 
henrikabel@hotmail.com

Medlem:  
Vibeke Thyssen  
vibekethyssen@bbsyd.dk

Medlem:  
Gitte Hansen  
Juels Alle 18  
Tlf. 26795433   
gitteribe@hotmail.com

1. suppleant:
Vinnie Larsen
Fannigners Alle 2

2. suppleant:
Troels Christensen 
Fanningers Alle 12 
troelskaj@hotmail.com

Revisor:
Mogens Werge 
Krabbes Allé 13 
Tlf. 27 28 55 50 
mowerge@hotmail.com

Revisorsuppleant:
Michael Frederiksen
Stages Allé 23