Grundejerforeningen Klostermarken dækker et nyudstykket område nordøst for Ribe Centrum.
Ca. 150 husstande er med i foreningen.

Området er blevet udstykket i flere etaper. 1. etape i år 2000.

Bestyrelsen

Formand:
Mikkel Schmidt 
Tornums Alle 12
Tlf. 21625573
mesc@drengsted.dk

Medlem:
Claus Mikkelsen   
Tlf. 30298688
clauslindholt@gmail.com

Medlem:
Henrik Abel
Krabbes Allé 7 
Tlf. 20687179 
henrikabel@hotmail.com

Medlem:  
Martin Knudsen
Tornums Allé 13

Medlem:   
Gitte Hansen
Juels Alle 18
Tlf. 26795433
gitteribe@hotmail.com

Medlem:   
Patrick Hougaard
Juels Allé 24

1. suppleant:
S. Lindstrøm  

Revisor:
Mogens Werge 
Krabbes Allé 13 
Tlf. 27 28 55 50 
mowerge@hotmail.com

Revisorsuppleant:
Niels Rosendal