Grundejerforeningen Klostermarken dækker et nyudstykket område nordøst for Ribe Centrum.
Ca. 150 husstande er med i foreningen.

Området er blevet udstykket i flere etaper. 1. etape i år 2000.

Legepladsen

Esbjerg Kommune har sørget for etablering af 1 etape af legeplads på Klostermarken. Legepladsen er anlagt mellem Stages Allé 2 og adgangsvejen Klostermarken. Projektet påbegyndtes ultimo oktober 2007.

1. etape er den vestlige del med rutsjebane, gynge, vippedyr og balancebane og er et område, der taler til de store børns fantasi, men som også er trygt for mindre børn.

Grundejerforeningen har efterfølgende for egne midler udvidet lejepladsen med fugleredegynge, hytte, sandkasse med legehus, lille rutsjebane og stænger. Der er ligeledes anlagt boldbane på området ved indkørslen til området vest for stamvejen. Mål er indkøbt.

Kommunen vil føre tilsyn med legepladsen for at sikre, at sikkerheden er i orden.

Legepladsen er vores fælles ansvar, og vi hjælper hinanden med at rydde op efter os.

Downloads

Tegninger over legepladsen
Beskrivelse af legepladsen
Ansøgningen fra 2006
Orientering til naboer i 2007

legeplads1 legeplads1 legeplads3 legeplads3 legeplads2 legeplads2